De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De contractuele strijd gestreden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De contractuele strijd gestreden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer twee professionele partijen verwijzen naar hun algemene voorwaarden en het onduidelijk is wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn, spreek je van een battle of forms. De battle of forms is een veelvoorkomend probleem in de internationale handel. Schippers Europe B.V. (hierna: Schippers) wil graag weten welke aanbevelingen ter versteviging van haar juridische positie in de inkoopfase er gedaan kunnen worden naar aanleiding van een onderzoek naar de huidige inkoopvoorwaarden en de battle of forms-problematiek die heerst bij het aangaan en de uitvoering van inkoopcontracten met Nederlandse, Belgische, Duitse en Spaanse leveranciers. Gekeken zal worden naar hoe de battle of forms is geregeld in het Nederlandse, Belgische, Duitse en Spaanse recht en wat hier de gevolgen van kunnen zijn voor Schippers. Hierbij wordt tevens ingegaan op de rol van het forum- en rechtskeuzebeding. Aangezien het Weens Koopverdrag (hierna: CISG) van rechtswege van toepassing kan zijn op de koopovereenkomst, een battle of forms kan leiden tot toepassing van het CISG, de battle of forms ook benaderd kan worden vanuit de regels van het CISG en gelet op het feit dat het CISG een breed internationaal toepassingsbereik heeft als het gaat om de internationale koop, wordt er in dit rapport eveneens nader ingegaan op de rol van het CISG. Daarnaast wordt in het rapport gekeken naar de vraag hoe Schippers haar algemene inkoopvoorwaarden het beste kan hanteren gelet op de battle of forms-problematiek. Ook wordt de rol van de precontractuele fase belicht, aangezien in deze fase maatregelen genomen kunnen worden die een battle of forms in een later stadium kunnen voorkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersSchippers Europe B.V.
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk