De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evenementen en Veiligheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evenementen en Veiligheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Moerdijk is geïnteresseerd in wat geleerd kan worden van het incident in Haaksbergen en welke (juridische ) mogelijkheden er zijn om de veiligheid bij evenementen meer in het vergunningsverleningsproces mee te nemen. Er is daarom een onderzoek gedaan met als centrale vraag: “welke aanbevelingen kunnen aan het gemeentebestuur van Moerdijk worden gedaan ter verbetering van de rechtmatigheid en doelmatigheid van het proces van vergunningverlening bij evenementen, met het oog op veiligheid, hierbij rekening houdend met de aanbevelingen uit het Onderzoeksrapport Monstertruckongeval Haaksbergen?”
Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat het voor een aanvrager veelal niet duidelijk is dat er binnen de gemeente Moerdijk sprake is van een meldingsplichtig evenement. Daarnaast neemt de burgemeester geen kennis van deze evenementen. Aanbevolen wordt om het proces bij meldingsplichtige evenementen aan te passen en de website hierop aan te passen.
De termijnen waarbinnen een aanvraag voor een vergunningsplichtig evenement moet worden ingediend zijn niet evenredig met de risico’s, die samenhangen met een evenement, waardoor de veiligheid in het gedrang komt.
Aanbevolen wordt om indieningstermijnen te hanteren die evenredig zijn met de risico’s die samenhangen met het evenement.
Daarnaast betrekt de gemeente Moerdijk maar een beperkt aantal disciplines bij haar evenementenoverleg, terwijl met meer disciplines de juiste kennis omtrent het beheersen van deze risico’s kan worden vergroot. Aanbevolen wordt om meer disciplines te betrekken bij het evenementenoverleg.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Moerdijk
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk