De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De handhavings van de Natuurbeschermingswet 1998, 'interim-uitbreiders' handhaven of gedogen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De handhavings van de Natuurbeschermingswet 1998, 'interim-uitbreiders' handhaven of gedogen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek is een verzoek van de provincie Noord-Brabant om meer duidelijkheid te verschaffen over de handhavingspraktijk ten aanzien van een bepaalde categorie overtreders van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze categorie wordt binnen de provincie Noord-Brabant aangeduid als 'interim-uitbreiders ' of 'interim-bedrijven'. Binnen het huidige wettelijke kader is het niet mogelijk om de interim-bedrijven te legaliseren. De instrumenten uit de Natuurbeschermingswet 1998 (NBW) die kunnen leiden tot legalisatie, blijken in de praktijk, ten aanzien van de interim-bedrijven, niet bruikbaar. De problematiek van de interim-uitbreiders bestaat eruit dat zij illegaal in werking zijn, en dat vooralsnog onduidelijk is of, tot welk niveau, hoe en wanneer zij gelegaliseerd worden. Daarnaast wordt er momenteel niet handhavend opgetreden tegen de interim-bedrijven. De onrechtmatige situatie blijft daardoor in stand.

De auteur van deze scriptie heeft onderzocht onder welke omstandigheden het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant handhavend dient op te treden tegen agrarische bedrijven, die vallen onder de categorie interim-uitbreiders, die niet voldoen aan de vergunningplicht van de Natuurbeschermingswet en de meldingsplicht die voortvloeit uit de Stikstofverordening.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieProvincie Noord-Brabant
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk