De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jeugdoverlast op het Heijeplein

Succesfactoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van recidive bij vijf jeugdigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jeugdoverlast op het Heijeplein

Succesfactoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van recidive bij vijf jeugdigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ondanks verschillende (juridische) interventies die de afgelopen jaren zijn ingezet om de jeugdoverlast op het Heijeplein in Dordrecht te verminderen, blijft de jeugdoverlast een groot probleem. Wijkpolitie team West wil graag weten welke succesfactoren er kunnen worden aangewezen in de huidige (juridische) aanpak van jeugdoverlast bij vijf individuen op het Heijeplein, die mogelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van recidive. Hierdoor kan Wijkpolitie team West (juridische) interventies in de toekomst gerichter en doelmatiger inzetten. Door middel van interviews met professionals uit het werkveld en de overlastgevende jeugdigen is geconcludeerd welke mogelijke succesfactoren er zijn.
Concluderend kan worden gesteld dat de overlast die de vijf jeugdigen veroorzaken vaak al door het natuurlijke proces van het ouder worden afneemt. Daarnaast blijkt dat er factoren zijn die door verschillende instanties kunnen worden gestimuleerd, zoals het zorgen voor een goede invulling van de dagelijkse activiteiten en het intensiveren van toezicht door de politie waardoor de pakkans bij overtredingen wordt vergroot. Als er daarnaast sprake is van positieve ondersteuning vanuit de ouders en een goede, consequente communicatie en samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsinstanties en justitie, dan kan in een aantal gevallen zeker worden bijgedragen aan het terugdringen van recidive.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersPolitie Rotterdam, Wijkpolitie team West
Datum2013-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk