De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van consensus naar dwang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van consensus naar dwang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de te verwachten wijzigingen in de interne gerechtelijke werkprocessen van de rechtbank Oost-Brabant, afdeling Familie- en Jeugdrecht (BOPZ) omtrent de onvrijwillige opname van de psychogeriatrische patiënt naar aanleiding van de vervanging van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen voor de Wet Zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

De belangrijkste conclusies zijn dat wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de formele verzoeker, de stukken die ingediend dienen te worden bij het verzoek, de termijn waarbinnen het CIZ het verzoek moet indienen, het feit dat het CIZ de gewenste termijn van de machtiging in het verzoek dient te vermelden, de beslistermijn van de rechter, de duur van de opvolgende machtiging tot opname en verblijf en de verlenging van de IBS, de opnamecriteria, de personen die in het kader van een verzoek tot machtiging dienen te worden gehoord, opgeroepen dienen te worden en een afschrift van de beschikking dienen te ontvangen, de termijn waarbinnen de beschikking ten uitvoer dient te worden gelegd en de mogelijkheid tot het instellen van het hoger beroep tegen de machtiging.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieRechtbank Oost-Brabant
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk