De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoeks- en adviesrapport met betrekking tot de kwaliteit van het verdachtenverhoor.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoeks- en adviesrapport met betrekking tot de kwaliteit van het verdachtenverhoor.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Momenteel worden verdachtenverhoren binnen de politieorganisatie auditief en/of audiovisueel geregistreerd, indien dit vereist is vanwege de ernst van de zaak. Dit is verplicht gesteld naar aanleiding van de aanbevelingen die zijn gedaan door de
Commissie Posthumus. Er bestaat binnen het politiekorps Brabant Zuid-Oost nog onduidelijkheid over de mate waarin de verhorende politieambtenaren zich houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot het verdachtenverhoor. Hierbij wordt
gekeken naar internationale verdragen en nationale wet- en regelgeving. Daarnaast wil de politieorganisatie zich een beeld kunnen schetsen over een aantal kwaliteitsaspecten met betrekking tot het verhoor, zoals het gebruik van verhoorplannen en het benadrukken van de bestanddelen van het strafbare feit tijdens het verhoor. Dit kan bereikt worden door het analyseren van auditief en
audiovisueel geregistreerde verhoren.
Het doel van dit onderzoek is dat er op 29 mei 2009 een onderzoeksrapport wordt opgeleverd waarin wordt aangegeven op welke wijze het verdachtenverhoor door politieambtenaren in overeenstemming dient te worden gebracht met de gestelde wet- en regelgeving en kwaliteitsaspecten, zodat de kwaliteit van het verhoor
verbeterd kan worden.
Er zijn voor dit onderzoek vijftien verdachtenverhoren geanalyseerd aan de hand van een opgestelde checklist. De checklist is opgesteld aan de hand van de literatuurstudie omtrent de wet- en regelgeving en de kwaliteitsaspecten. Naar aanleiding van de analyse van de verdachtenverhoren kan geconcludeerd worden dat
op sommige punten van zowel de wet- en regelgeving als de kwaliteitsaspecten verbetering nodig is.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerPolitie Brabant Zuid-Oost
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk