De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitale communicatie door de gemeente Nuenen: wat moet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Digitale communicatie door de gemeente Nuenen: wat moet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Nuenen communiceert continue met anderen. Medewerkers en bestuurders hebben elke dag contact met inwoners, bedrijven en andere overheden. Ze bellen met elkaar, spreken elkaar, schrijven brieven en e-mails, publiceren informatie, houden informatieavonden etc. etc.
Een bijzonder onderdeel van communicatie, wat nu in volle ontwikkeling is, is "digitale communicatie" dus communicatie via mail, website, sms etc. De communicatie via via deze nieuwe media wordt steeds belangrijker. Dus is het ook logisch dat verwacht wordt dat op deze manier met de gemeente Nuenen gecommuniceerd kan worden.
Als gevolg daarvan worden ook steeds meer wettelijke eisen gesteld aan het gebruik van internet en e-mail door de gemeente. Op dit moment is binnen de gemeente Nuenen geen inzicht in alle wettelijk eisen op het gebied van digitale communicatie. Ook is dus niet duidelijk of aan alle huidige eisen wordt voldaan.
Daarom worden in deze scriptie de bestaande eisen op het gebied van het gebruik van digitale communicatiemiddelen (gericht op externe doelgroepen) en de eisen die mogelijk volgen uit wetsvoorstellen in kaart gebracht.

Digitale communicatie, formeel ook elektronisch verkeer genoemd, is onlosmakelijk verweven met digitale dienstverlening. Enerzijds omdat alle communicatie van een gemeente eigenlijk dienstverlening is. Alles wat de gemeente doet voor burgers en andere groepen, is dienstverlening en moet gecommuniceerd worden.
Daarom ook dat in de scriptie uitgebreid stil wordt gestaan bij de ontwikkelingen van e-dienstverlening.

In het onderzoek naar de wettelijke eisen op het gebied van digitale communicatie voor de gemeente is de volgende regelgeving bestudeerd:
- Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning
- Wet elektronische handtekeningen
- Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
- Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
- De nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Wet Elektronische Bekendmaking
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wetsvoorstel elektronisch verkeer met de bestuursrechter
- Invoeringswet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ook is recente jurisprudentie gekeken.

Per onderwerp is de regelgeving besproken, de eisen die eruit volgen en de vergelijking met de situatie in de gemeente Nuenen. Uit die vergelijking volgt een grote lijst met een diversiteit aan aandachtspunten voor de gemeente Nuenen. Sommige punten zijn al geïmplementeerd maar vele moeten nog opgestart worden. Behalve dat nog niet (goed) voldaan wordt aan de eisen, zijn de medewerkers ook niet geïnformeerd over de veranderingen van de eisen met betrekking tot hun werk. Het is aan te bevelen om daar aandacht aan te besteden bij het uitvoeren van de actiepunten.

Het is overigens wel de vraag of de gemeente Nuenen in staat is op alle actiepunten die volgen uit de wetten, jurisprudentie en het NUP uit te voeren en alle ontwikkelingen goed te volgen. Maar dit is een probleem dat veel gemeenten hebben. De gemeente Nuenen werkt daarom nauw samen emt de gemeente Son en Breugel. Daarbij probeert de VNG op te komen voor gemeenten en in overleg met de Rijksoverheid afspraken te maken over de implementatie van de elektronische instrumenten, de tijdsplanning daarvan, de ondersteuning van het Rijk en de financiële aspecten daarvan. Maar het is belangrijk dat de gemeente Nuenen realistisch is in het stellen van doelen en prioriteiten.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
Afstudeerorganisatiegemeente Nuenen
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk