De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Wet Bopz regelt de gedwongen opname en de gedwongen behandeling van personen die door een psychische stoornis gevaar veroorzaken voor zichzelf of voor anderen. De Wet Bopz staats sinds zijn inwerkingtreding voortdurend ter discussie in het bijzonder het functioneren ervan. Hierop hebben de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie een commissie (De derde evaluatiecommissie Wet Bopz) in het leven geroepen, om te laten onderzoeken of de Wet Bopz (na diverse aanpassingen) op adequate wijze functioneert en of er eventueel wijzigingen noodzakelijk zijn. De commissie concludeerde in haar rapport dat de Wet Bopz niet bestand is tegen verder ingrijpende wijzigingen en daarom niet in alle opzichten toekomstbestendig is. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de commissie heeft het kabinet besloten om de Wet Bopz te vervangen met een nieuwe wet. Dit heeft geleid tot het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (hierna WVGGZ). De rechtbank Breda, Sector Civiel, team Familierecht die belast is met de werkzaamheden die in de Wet Bopz zijn opgedragen aan de rechter en de griffier, wil nu weten wat de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel WVGGZ zijn voor de rechterlijke macht en wat de alternatieve voorstellen zijn op dit wetsvoorstel en de gevolgen daarvan, dit zodat zij goed op de hoogte zijn van de veranderingen en hun taken goed kunnen uitvoeren.De wijzigingen van het nieuwe wetsvoorstel WVGGZ hebben zowel werklastverminderende als werklastverzwarende gevolgen voor de rechterlijke macht. Verder zijn er door verschillende personen en instanties alternatieve voorstellen gedaan op het wetsvoorstel WVGGZ, om het tweetrapsraketsysteem te voorkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRechtbank Breda
Datum2012-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk