De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De herschikte EEX-Vo is op 10 januari 2015 in werking getreden. Voor de tenuitvoerlegging van een
buitenlandse beslissing in burgerlijke en handelszaken hoeft op basis van de herschikte EEX-Vo geen verlof
tot tenuitvoerlegging te worden verleend door de voorzieningenrechter. Een buitenlandse beslissing kan in
Nederland op basis van de herschikte EEX-Vo ten uitvoer worden gelegd als de partij die de tenuitvoerlegging
verlangt een afschrift van de buitenlandse beslissing en een certificaat waaruit blijkt dat de beslissing
uitvoerbaar is, overhandigt aan een deurwaarder. Het afschrift van de buitenlandse beslissing wordt tezamen
met het certificaat als een in Nederland ten uitvoer te leggen executoriale titel beschouwd.
De herschikte EEX-Vo introduceert drie situaties waarbij de rechtbank (voorzieningenrechter), in vergelijking tot de oude EEX-Vo, om een beoordeling kan worden gevraagd over de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing in Nederland. Dit zijn de termijnverkorting tussen de betekening van de executoriale titel en de tenuitvoerlegging, de omzetting van een vreemde maatregel of bevel naar Nederlands recht waarbij de vreemde maatregel of bevel in overeenstemming wordt gebracht met een maatregel of bevel met gelijkwaardige gevolgen en die dezelfde doelstellingen en belangen beoogt. Daarnaast kan de voorzieningenrechter om een oordeel worden gevraagd als de partij die de tenuitvoerlegging verlangt een beroep doet op een weigeringsgrond. Hoe deze procedures moeten worden vormgegeven, wordt niet expliciet voorgeschreven in de herschikte EEX-Vo of de Uitvoeringswet. In deze scriptie worden aanbevelingen gedaan aan de rechtbank welke aanpassingen zij in haar werkwijze door kan voeren op basis van de herschikte EEX-Vo.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieRechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk