De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacy binnen Ziekenhuis Rivierenland

Een onderzoek naar de verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Privacy binnen Ziekenhuis Rivierenland

Een onderzoek naar de verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ziekenhuis Rivierenland krijgt steeds vaker het verzoek van zorgverleners uit de omgeving om aan hen persoonsgegevens van patiënten te verstrekken of inzage te verschaffen in de dossiers van het ziekenhuis. Ziekenhuis Rivierenland heeft geen geëxpliciteerd beleid vastgelegd omtrent het uitwisselen van persoonsgegevens met derden. Het beleid dat zij voeren met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden berust op de wettelijke bepalingen, maar is niet vastgelegd in specifiek beleid. Het huidige privacyreglement is hiervoor niet toereikend, de bepalingen uit dit reglement zijn gebaseerd op de Wet persoonsregistratie (hierna: WPR) en stamt uit 1990.

In dit onderzoeksrapport is onderzoek gedaan naar de aanpassingen die nodig zijn in het privacybeleid van Ziekenhuis Rivierenland, zodat Ziekenhuis Rivierenland voldoet aan de nu en in de toekomst geldende privacywetgeving met betrekking tot verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Aan de hand van een analyse van rechtsbronnen en literatuur is het juridisch kader uiteengezet. De huidige wijze van verwerking en verstrekking van persoonsgegevens door Ziekenhuis Rivierenland is in kaart gebracht door middel van interviews. Verder is er nog gebruik gemaakt van twee casestudy’s om het huidige beleid te toetsen aan de wet- en regelgeving. Ook is er gekeken wat voor gevolgen aansluiting bij het Landelijk SchakelPunt met zich mee brengt voor Ziekenhuis Rivierenland en of het LSP een middel is om de verstrekking van persoonsgegevens mee te bewerkstelligen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersZiekenhuis Rivierenland Tiel
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk