De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacybelangen binnen het Summa College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Privacybelangen binnen het Summa College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Summa College verwerkt persoonsgegevens van circa 18.000 deelnemers. Vanaf het moment van inschrijving tot het moment van verlaten van de opleiding, worden persoonsgegevens geregistreerd. Hierbij valt te denken aan het aanmeldformulier, doorstroomportfolio, testresultaten, gegevens betreffende de studievoortgang en diplomagegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is niet zonder meer toegestaan. Sinds de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in 2001, stelt de wet strikte voorwaarden aan het verwerken van persoonsgegevens.

De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om te toetsen in hoeverre de handelswijze en het privacyreglement van het Summa College ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van haar deelnemers voldoen aan de huidige Wbp en toekomstige wet- en regelgeving. Ter afbakening wordt de verwerking van cameratoezicht en studentendossiers en het privacyreglement voor deelnemers getoetst aan de hand van de Wbp. Verder wordt gekeken in hoeverre er veranderingen op komst zijn voor het Summa College ten aanzien van de aankomende Europese verordening inzake het verwerken van persoonsgegevens

Begin 2013 is empirisch onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke handelswijze van het Summa College ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Hieruit is gebleken dat deze onvoldoende overeenkomt met de bepalingen uit de Wbp. Het personeel van het Summa College is onvoldoende op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de Wbp. Hierdoor is het personeel niet in staat om de verwerking te toetsen aan de hand van de wettelijke bepalingen uit de Wbp. In dit onderzoek is te lezen op welke punten is getoetst en in hoeverre de daadwerkelijke handelswijze voldoet of niet.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieSumma College
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk