De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacy van de mantelzorger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Privacy van de mantelzorger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De stichting Steunpunt informele zorg Breda heeft sinds begin 2016 een privacyprotocol dat is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient bekeken te worden of het protocol moet worden aangepast. Daarbij staat de toepassing van het protocol in de praktijk centraal. Er wordt bekeken of de medewerkers conform de AVG te werk gaan in de praktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat het privacyprotocol op een aantal punten aangepast moet worden. Zo wordt er in het protocol is geen rekening gehouden met het subsidiariteitsbeginsel. De verwerking wordt gebaseerd op "het noodzakelijk verwerken van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst" en "in het belang van de instelling". Er wordt pas op een later moment gekeken naar het verkrijgen van toestemming. Conform het subsidiariteitbeginsel is dit een onjuiste toepassing. De organisatie zal haar manier van werken moeten aanpassen.

Tijdens het praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat de medewerkers zich minder bezighouden met het beleid dan gewenst. Het beleid leeft nog niet binnen de organisatie. Dit zorgt er vanzelfsprekend voor dat het beleid nog niet correct wordt toepast. De medewerkers moeten opnieuw worden ingewerkt op het gebied van privacy. Hiervoor wordt een inwerkmap aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieStichting Steunpunt informele zorg Breda
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk