De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacybescherming van dak- en thuislozen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Privacybescherming van dak- en thuislozen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Traverse is een stichting voor maatschappelijke opvang. Om haar cliënten optimaal te kunnen begeleiden verwerkt zij persoonsgegevens van haar cliënten. Deze persoonsgegevens worden bewaard in papieren- en digitale cliëntdossiers. Met betrekking tot de beveiliging van digitale cliëntdossiers wist Traverse niet of ze handelden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Er is in dit rapport onderzoek gedaan naar de gronden voor de autorisatie van de toestemming tot het digitaal dossier. Verder is gekeken of de acties in het dossier, worden gelogd en of deze logging wordt gecontroleerd.

Om de cliënt optimaal te kunnen begeleiden deelt Traverse haar gegevens intern en met externen. Ook met betrekking tot het delen van gegevens wist Traverse niet zeker of ze handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Er is gekeken naar het beleid van Traverse ten aanzien van het delen van gegevens en naar de praktijk met betrekking tot het delen van persoonsgegevens intern en met externen.

Er is verder gekeken op welke processen van traverse de WGBO, en dus het medisch beroepsgeheim van toepassing is.

In de nabije toekomst zal de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal veranderingen met zich meebrengen ten opzichte van de huidige privacy wetgeving. Belangrijke veranderingen voor Traverse zijn onder andere dat een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld moet worden, dat Traverse een transparant privacybeleid op moet stellen dat eenvoudig toegankelijk is, dat ze bij verwerkingen die bijzondere risico’s inhouden een beoordeling moeten uitvoeren over het effect van de beoogde verwerkingen op de bescherming van persoonsgegevens en dat cliënten het recht krijgen om vergeten te worden.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk