De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wet tijdelijk huisverbod

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wet tijdelijk huisverbod

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat geweld in de privé-sfeer veel voorkomt. Op de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, op de tweede plaats. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn meestal vrouwen en kinderen. Van de slachtoffers is ongeveer 90% vrouw.
Huiselijk geweld is een ernstig maatschappelijk probleem. Het is moeilijk voor de politie om bij huiselijk geweld in te grijpen, omdat het afspeelt achter gesloten deuren. Wanneer er een melding van huiselijk geweld bij de politie binnenkomt en er is alleen sprake van dreiging, kan de politie niet ingrijpen zolang er geen sprake is van een strafbaar feit dat is gepleegd. Wanneer er wel een strafbaar feit is gepleegd, wil het slachtoffer in de meeste gevallen geen aangifte doen. Daarom is de Wet tijdelijk huisverbod ontwikkeld. Het huisverbod kan wel preventief worden opgelegd. Er hoeft nog geen sprake te zijn van een strafbaar feit. De Wet tijdelijk huisverbod geeft de mogelijkheid om een huisverbod op te leggen aan degene van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. De burgemeester heeft de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen. Hij kan mandaat verlenen aan de Hulpofficier van Justitie. Er kan geen ondermandaat worden verleend. Deze wet is op 1 januari 2009 van kracht gegaan en is een aanvulling op de juridische mogelijkheden die voor 1 januari 2009 al golden. Het doel is om een rapport aan te leveren bij de politie Midden en West Brabant district Tilburg waaruit blijkt wat de juridische mogelijkheden zijn voor de politie na de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersPolitie Midden en West Brabant district Tilburg
Datum2009-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk