De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Je mag alles van me weten, behalve…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Je mag alles van me weten, behalve…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een onderzoek inzake de onlangs ingetreden Wet meldplicht datalekken (per 1 januari 2016), als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens, en wat deze inwerkingtreding voor wijzigingen teweeg brengt voor Stichting ORO. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de aanstaande Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wijzigingen die deze verordening teweeg gaan brengen. Uit het onderzoek vloeien conclusies en aanbevelingen voort waarmee Stichting ORO kan voldoen aan de vigerende en aanstaande wetgeving op het gebied van privacy.
Het onderzoek is toegespitst op cliënten en medewerkers van Stichting ORO. Het huidige beleid van Stichting ORO is getoetst aan het juridisch kader dat voortvloeit uit de drie voornoemde wetten. Bij de uitvoering van deze toetsing is gebruik gemaakt van de IST-situatie (het vertrekpunt van Stichting ORO) de SOLL-situatie (de situatie zoals deze moet zijn volgens de vigerende en aanstaande wetgeving) en een GAP-analyse. Deze GAP-analyse geeft puntsgewijs weer wat de stand van zaken is binnen het huidige beleid van Stichting ORO en wat zij moet ondernemen om aan de wetgeving te (gaan) voldoen. De aanbevelingen die voortvloeien uit dit rapport zijn praktisch en relevant bruikbaar: het is aan Stichting ORO om de aanbevelingen te implementeren in haar bedrijfsvoering.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting ORO
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk