De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstverwachtingen nieuwe Aanbestedingswet Van voorstel naar praktijk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Toekomstverwachtingen nieuwe Aanbestedingswet Van voorstel naar praktijk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Centrale vraag: "Wat verandert er voor de inschrijvers op (Europese) aanbestedingen met de komst van de nieuwe Aanbestedingswet en in hoeverre kunnen er uit de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet conclusies getrokken worden waarop inschrijvers kunnen inspelen?"

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er voor het Midden- en Kleinbedrijf het meeste zal gaan veranderen met de komst van de nieuwe nationale Aanbestedingswet en -regelgeving. Er is op allerlei gebieden veel rekening gehouden met het MKB in die zin dat het MKB meer mogelijkheden krijgt om mee te doen op de markt van de overheidsopdrachten. Nationale procedures voor opdrachten onder de drempelwaarde, het verdelen van opdrachten in percelen en het formuleren van algemene normen met betrekking tot de geschiktheidseisen, zijn hier voorbeelden van.

De belangrijkste aanbeveling is derhalve dat het MKB zich dient te gaan voorbereiden op de komst van de Aanbestedingswet. Dit kan door middel van informatie vergaren over aanbesteden, door zich te gaan verdiepen in de nieuwe wet- en regelgeving (met name het Besluit aanbestedingen waarin uitgeschreven is welke procedure gevolgd dient te worden en welke stappen er per procedure zijn), maar ook door investeringen te gaan doen die het mogelijk maken om grotere opdrachten binnen te halen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerAppeldoorn Tendermanagement
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk