De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Connecting to legal knowledge

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Connecting to legal knowledge

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

BSR heeft in 2008 een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Onlangs is tijdens de jaarlijkse accountantscontrole op de samenstelling van de jaarrekening geconstateerd dat dit beleid is achterhaald en niet meer in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Tevens zou er te weinig controle zijn op de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en zou er door BSR een verkeerde aanbestedingsprocedure zijn gevolgd.

BSR ervaart dit als een groot probleem, want zij en haar deelnemers lopen nu onder andere het risico dat er geen goedkeurende controleverklaring inzake de rechtmatigheid van de jaarrekening wordt afgegeven.

Naar aanleiding van dit probleem is de volgende centrale vraag vastgesteld:

“Wat valt er te verbeteren of te vernieuwen aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), gelet op het geldende Europese en nationale aanbestedingsrecht?”

De conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken:
1. het inkoop- en aanbestedingsbeleid is achterhaald;
2. veel beleidspunten worden niet nageleefd;
3. het beleid is onvoldoende geïmplementeerd in de organisatie; en
4. de naleving hiervan wordt onvoldoende gewaarborgd.

BSR kan haar inkoop- en aanbestedingsbeleid verbeteren of vernieuwen door:
1. een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid en handboek vast te stellen;
- hierbij gebruik maken van het Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG.
- het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid in hoofdlijnen vaststellen en voor de uitvoeringsregels verwijzen
naar een praktisch handboek.
2. het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid en handboek intern bekend te maken;
3. standaardprocedures vast te stellen;
4. controlemaatregelen mogelijk te maken, zodat op voorhand al gecontroleerd kan worden of het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en het handboek worden nageleefd.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk