De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mag ik dit wel?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit scriptieonderzoek is verricht bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Deze organisatie voert taken en bevoegdheden uit voor Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Duiven, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Deze taken bestaan uit het verlenen van vergunningen, handhaven van regels, toezicht houden opde naleving van regels en adviseren op het gebied van het omgevingsrecht. Veel partners hebben aan de directeur van de omgevingsdienst bevoegdheden gemandateerd, zodat er bij de omgevingsdienst besluiten mogen worden genomen in naam van de partners. Onderzocht is of de afgegeven mandaten voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht en uit jurisprudentie. Gebleken is dat dit niet het geval is. Daarnaast is onderzocht of de mandaatbesluiten van de partners uniformer kunnen worden weergegeven. De afgegeven mandaten zijn namelijk erg divers, waardoor er sprake is van een onduidelijke situatie. Om deze situatie in kaart te brengen zijn medewerkers van de organisatie geinterviewd. Uniformering is nodig om de onduidelijkheid omtrent mandaatverlening weg te nemen. De kwaliteit van de besluiten die bij de organisatie worden genomen, kan hierdoor beter worden gewaarborgd. Naar aanleiding van het onderzoek wordt aanbevolen de partners van de omgevingsdienst te wijzen op de juridische leemtes in hun mandaatbesluiten, zodat deze in de toekomst voldoen aan alle eisen. Daarnaast wordt aanbevolen om te verkennen welke mate van uniformiteit haalbaar is ten aanzien van de mandaatbesluiten. Volledig uniforme mandaatbesluiten zijn momenteel namelijk niet haalbaar, omdat de partners niet dezelfde bevoegdheden mandateren.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerOmgevingsdienst Regio Arnhem
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk