De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zorgplicht bij een directe lozing op een oppervlaktewaterlichaam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zorgplicht bij een directe lozing op een oppervlaktewaterlichaam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de Wtw is in art. 6.2 opgenomen dat het verboden is om te lozen zonder watervergunning. Voor de meeste
lozingen geldt echter geen vergunningplicht, maar gelden de algemene regels van één van de lozingsbesluiten die
voortvloeien uit de Wtw. Wordt er een overtreding geconstateerd door een toezichthouder dan kan er handhavend
worden opgetreden d.m.v. een herstelsanctie. Echter zijn het AB en het BLBI geen allesomvattende regelingen. De
kans bestaat dus dat er een situatie kan ontstaan waar een illegale lozing wordt geconstateerd waar geen regeling
op toeziet. Hiervoor is er een zorgplichtbepaling opgenomen in zowel het AB als het BLBI om ook tegen deze
situaties op te kunnen treden.
In de Omgevingswet komt de zorgplicht weer terug. In de Omgevingswet geldt de zorgplicht altijd, tenzij er nadere
regelgeving van toepassing is. Maar net als bij de zorgplichten uit het AB en het BLBI blijft het probleem dat ook de
algemene zorgplicht vaag en open is geformuleerd. Dit levert weer een spanning op met het
rechtszekerheidsbeginsel.
Naast de algemene zorgplicht uit de Omgevingswet kent het BAL ook een specifieke zorgplicht. De specifieke
zorgplicht ziet toe op aspecten die in de algemene zorgplicht niet zijn opgenomen. Ze bieden een nadere
omschrijving van de algemene zorgplicht. Zo ook bij een directe lozing op een oppervlaktewaterlichaam. Maar er
dient nog steeds sprake te zijn van een onmiskenbare overtreding om handhavend te kunnen optreden. Er dient dus
zorgvuldig gebruik te worden gemaakt van de specifieke zorgplicht voor een handhavend optreden.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnerWaterschap Brabantse Delta
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk