De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de Rechtswinkel is een onderzoek verricht naar hoe ver de zorgplicht reikt van de
Rechtswinkel ten aanzien van vrijwilligers als het gaat om ongevallen en welke voorzorgsmaatregelen de
organisatie dient te treffen om de aansprakelijkheid beter in te dekken. Door literatuuronderzoek,
jurisprudentieonderzoek, gesprekken en een vergelijking met een andere organisatie is onderzocht hoe
ver de zorgplicht reikt van de organisatie. Eerst wordt er gekeken naar de organisatie op zich en wat de
plaats is van de vrijwilligers daarin. Daarna wordt uitgewerkt wat de zorgplicht inhoudt en wordt de actuele
jurisprudentie besproken en toegepast op de Rechtswinkel.
In de jurisprudentie over artikel art. 7:658 lid 4 BW is bepaald dat een vrijwilliger gelijk kan worden gesteld
met een werknemer als het gaat om aansprakelijkheid van schade op grond van art. 7:658 BW. In de
conclusie komt dan ook naar voren dat de zorgplicht van het bestuur van de Stichting ver kan gaan. Ook
kan er rekening mee worden gehouden dat de rechter op grond van art. 7:611 BW de Stichting Juridische
E.H.B.O aansprakelijk houdt. De zorgplicht geldt in sommige gevallen ook voor buiten werktijd en voor de
vrijwilliger die onderweg is voor werkzaamheden. De aansprakelijkheid kan beter worden gedekt door
voorzorgsmaatregelen te treffen zoals een ongevallenverzekering af te sluiten of een verzekering die de
betreffende activiteit dekt. Stichting CONTOUR heeft zich bijvoorbeeld goed verzekerd. Er zijn ook
mogelijkheden voor de Rechtswinkel om ongevallen van vrijwilligers te voorkomen zoals een coördinator
aanwijzen voor het veiligheidsbeleid binnen de Rechtswinkel.
Het is in ieder geval van belang dat het bestuur van de Stichting op blijft letten om de veiligheid van de
vrijwilligers goed te waarborgen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Datum2008-06
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk