De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zorgplicht van de gemeente Cranendonck. Bomen, wegen en riolering; onder de maat of niet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zorgplicht van de gemeente Cranendonck. Bomen, wegen en riolering; onder de maat of niet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid op het gebied van wegen, bomen en
rioleringsverstoppingen. In het kader van risicomanagement is het voor de gemeente interessant om te weten hoe ver haar zorgplicht reikt.
In het onderzoek komt de praktische invulling die de gemeente Cranendonck geeft aan haar zorgplicht voor wegen, bomen en riolering aan de orde. Naast deze praktische invulling is er aandacht besteed aan de juridische invulling van de zorgplicht. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is dan ook: in welke mate voldoet het beleid van de gemeente Cranendonck inzake de zorgplicht bij aansprakelijkstellingen met betrekking tot wegonderhoud, boomonderhoud en rioolonderhoud aan de standaarden van de huidige wet- en regelgeving?
Bij de afweging van de praktijk tegen het juridisch kader is gebleken dat de gemeente Cranendonck niet aan alle juridische aspecten voldoet. Het onderzoek geeft, voor zover dit in concrete lijnen mogelijk is, zo goed mogelijk weer hoe ver de zorgplicht van de gemeente rijkt en in hoeverre de gemeente Cranendonck hier, gelet op de geldende wet- en regelgeving, aan voldoet. Op punten waar zij mogelijk tekortschiet of verbetering mogelijk is, doet het rapport hiertoe een aantal aanbevelingen. Met behulp van dit naslagwerk kan de gemeente Cranendonck invulling geven aan haar zorgplicht op een wijze die voldoet aan de thans geldende wet- en regelgeving. Hiermee beperkt zij haar aansprakelijkheid tot een minimum.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Cranendonck
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk