De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de waarborging van grondrechten bij het houden van cameratoezicht in de Gemeente Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de waarborging van grondrechten bij het houden van cameratoezicht in de Gemeente Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Cameratoezicht kan in bepaalde gevallen een inbreuk op het privacygrondrecht betekenen. Het recht op privacy is echter niet absoluut. Dit betekent dat in sommige gevallen de overheid geoorloofd een inbreuk op dit recht mag maken. Het uitgangspunt bij het inzetten van camera's in het publieke domein is dat een inbreuk op de privacy zo veel mogelijk wordt beperkt. Zowel de nationale Grondwet als het
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bieden waarborgen voor het recht op privacy. Tevens stellen zij voorwaarden waaraan een inbreuk op dit recht dient te voldoen. Artikel 10 van de Grondwet stelt enkel de eis dat een beperking op de privacy bij of krachtens de wet zijn voorzien. Artikel 8 lid 2 van het EVRM stelt de eis dat een inbreuk op de privacy in een wettelijke grondslag dient te zijn voorzien en dat de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving met het oog op een gerechtvaardigd doel.Het inzetten van cameratoezicht is bij formele wet voorzien in artikel 151c van de Gemeentewet. In dit artikel zijn de privacynormen, met inachtneming van de bepalingen van de Grondwet en het EVRM, voor het plaatsen van camera's in publieke ruimten opgenomen. Dit artikel bepaalt dat cameratoezicht alleen gerechtvaardigd is indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Handhaving van de openbare orde dient te allen tijde het primaire doel te zijn voor het cameratoezicht. Dat cameratoezicht noodzakelijk dient te zijn,
houdt in dat het cameratoezicht in al haar facetten proportioneel en subsidiair dient te zien ten aanzien van het beoogde doel. Zo mag het cameratoezicht alleen plaatsvinden indien er sprake is van een gebied waarin zich aantoonbaar regelmatig wanordelijkheden voorkomen. Daarnaast mag het doel dat met het cameratoezicht beoogd wordt, niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt. Het onderzoek
wijst uit dat het cameratoezicht in de gemeente Terneuzen niet voldoet aan alle privacywaarborgen die op grond van de wet en jurisprudentie zijn gesteld. De noodzakelijkheid van cameratoezicht in het uitgaanscentrum van Terneuzen is de afgelopen jaren middels de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit niet volledig
aangetoond. Dit komt omdat er ten aanzien van het verlengen van het cameratoezicht een gebrekkige veiligheidsanalyse heeft plaatsgevonden.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Terneuzen
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk