De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Wet BIBOB als onderdeel van 'geïntegreerde aanpak'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Wet BIBOB als onderdeel van 'geïntegreerde aanpak'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ik heb onderzoek gedaan naar de juridische aanvaardbaarheid van het gebruik van de Wet BIBOB in de huidige integrale aanpak van de georganiseerde misdaad binnen het werkgebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Het onderzoek heeft aangetoond dat deze wet in onvoldoende mate jurdisch aanvaardbaar wordt ingezet. Om tot deze conclusie te komen is ten eerste het doel en de strekking van de Wet BIBOB onderzocht. Vervolgens zijn de bestuursrechtelijk mogelijkheden van deze wet om georganiseerde misdaad aan te pakken besproken. Daarna is de wijze waarop de Wet BIBOB wordt ingezet in het werkgebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant geanalyseerd. Hierna zijn de juridische knelpunten ten aanzien van dit gebruik besproken. De voornaamste knelpunten zijn het niet honoreren van de Wet BIBOB als ultimum remedium, het buitenproportioneel toepassen van deze wet, het onvoldoende gewicht geven aan de vergewisplicht en het toepassen van de wet met een ander doel dan waarvoor de wet is geschreven. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan aan de leiding van de Dienst Regionale Recherche en aan de ketenpartners in de integrale samenwerking.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersDienst Regionale Recherche politie-eenheid ZWB
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk