De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Milieuaansprakelijkheid 'De reikwijdte van titel 17.2 Wm ten aanzien van schade aan oppervlaktewater'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Milieuaansprakelijkheid 'De reikwijdte van titel 17.2 Wm ten aanzien van schade aan oppervlaktewater'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door middel van richtlijn nr. 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade is er handen en voeten gegeven aan het 'vervuiler betaald' beginsel. Op 1 juni 2008 is de richtlijn geïmplementeerd in hoofdstuk 17 titel 2 van de Wet milieubeheer. Concepten van het wetsvoorstel van de op 1 juni 2008 geïmplementeerde richtlijn zijn besproken met klankbordgroepen. Stichting Natuur en Milieu is namens de milieuorganisaties bij deze besprekingen aanwezig geweest. Vanuit mijn stage bij de Stichting is de vraag naar voren gekomen of het bedrijf Chemie-Pack, op grond van titel 17.2 Wm, aansprakelijk is voor de schade aan oppervlaktewater, die naar aanleiding van de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk is ontstaan, en of het bevoegd gezag, op grond van titel 17.2 Wm, de uitvoering van herstelmaatregelen aan een derde op kan dragen en de kosten van de genomen herstelmaatregelen, op grond van titel 17.2 Wm, kan verhalen op Chemie-Pack. Het onderzoek betreft de reikwijdte van titel 17.2 Wm, ten aanzien van de schade aan oppervlaktewateren, en de mogelijkheid van het bevoegd gezag om de uitvoering van herstelmaatregelen op te dragen aan een derde en de kosten te verhalen op veroorzaker.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting Natuur en Milieu
Datum2011-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk