De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanscherping van de juridische kaders van het professioneel statuut van Novadic-Kentron

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aanscherping van de juridische kaders van het professioneel statuut van Novadic-Kentron

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is het resultaat van het praktijkgericht juridisch onderzoek naar de wijzigingen die Novadic-Kentron moet aanbrengen in het hoofdstuk ‘Juridische Kaders’ van haar professioneel statuut met als doel dat de huidige rechten, plichten en aansprakelijkheid van Novadic-Kentron en haar medewerkers kenbaar zijn. Het professioneel statuut dateert uit 2010 en Novadic-Kentron vreest dat het niet langer adequaat de huidige staat van de wet weerspiegelt en dus niet langer een gedegen juridisch houvast biedt voor haarzelf en haar medewerkers. In het professioneel statuut staat beschreven volgens welke waarden en welke visie Novadic-Kentron haar missie gestalte geeft en binnen welke wettelijke kaders dat plaatsvindt. Het professioneel statuut bevat onder andere een hoofdstuk ‘Juridische kaders’, waarin de wetgeving aan de orde komt die van toepassing is op de verslavingszorg waar alle medewerkers en het bestuur van Novadic-Kentron op de hoogte van moeten zijn. Deze wetten scheppen namelijk verantwoordelijkheden (rechten en plichten) en zonder naleving daarvan zullen er consequenties zijn voor Novadic-Kentron en haar medewerkers.Om achter de huidige rechten, plichten en aansprakelijkheid te komen is in elk hoofdstuk eerst een onderzoek gedaan naar het recht. Daarna is ingegaan op de juridische kaders van het professioneel statuut van Novadic-Kentron. Vervolgens is onderzocht welke wijzigingen nodig waren om de juridische kaders up-to-date te krijgen. Allereerst is in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige rechten en plichten van Novadic-Kentron als zorgaanbieder betreffende de Kwaliteitswet, de WKCZ en de WMCZ. Daaropvolgend is in hoofdstuk 3 ingegaan op de huidige aansprakelijkheid van de zorgaanbieder met betrekking tot diezelfde wetten en de WGBO. Hierop is ingegaan op het toezicht, de handhaving en de naleving die voortvloeien uit die wetten. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 de huidige rechten en plichten van de hulpverlener uiteengezet inzake de Wet BIG en de WGBO. Daarna is ingegaan op de aansprakelijkheid van de hulpverlener met betrekking tot de Wet BIG. Tot slot wordt ingegaan op de eindconclusie van dit onderzoek waar de centrale vraag beantwoord is.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieNovadic-Kentron
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk