De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gegevensverwerkng op zijn best

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gegevensverwerkng op zijn best

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en moet de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze scriptie is te welke acties de gemeente Best moet ondernemen om in 2018 "AVG-proof" te zijn. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de huidige werkwijze met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het Privacyreglement gemeente Best zo aan te passen dat de werkwijze en het privacyreglement juridisch juist zijn gelet op de recente wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de aanstaande Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?”. Om een antwoord op de centrale vraag te kunnen geven is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden (o.a. een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek, een inhoudsanalyse en semigestructureerde interviews). In de scriptie komt het juridisch kader op grond van de Wbp aan bod en wordt de AVG uitgebreid beschreven. Voorts is de werkwijze van de gemeente Best met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens beschreven. Er is getoetst of de huidige werkwijze met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en het Privacyreglement gemeente Best voldoen aan de Wbp en de aanstaande AVG. In het laatste hoofdstuk van de scriptie zijn concrete aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen geven een antwoord op de centrale vraag.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieGemeente Best
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk