De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grip op GRIP

Een juridisch onderzoek vaar Veiligheidsregio Zeeland in opgeschaalde situaties

Grip op GRIP

Een juridisch onderzoek vaar Veiligheidsregio Zeeland in opgeschaalde situaties

Samenvatting

In mei 2013 heeft minister Opstelten een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister van Veiligheid en Justitie aan dat geen van de 25 veiligheidsregio's aan alle wettelijke eisen voldoet. Dit blijkt uit een onderzoek, gedaan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, naar de 25 veiligheidsregio's. De conclusies van dit onderzoek zijn uitgewerkt in het rapport 'Staat van de Rampenbestrijding 2013'.
Bij Veiligheidsregio Zeeland wordt op verscheidene punten niet voldaan aan de wettelijke eisen, ook bij opgeschaalde situaties wordt niet aan alle wettelijke eisen voldaan. Onder opschaling wordt in dit onderzoek verstaan het opschalen naar een GRIP-niveau. Als er wordt opgeschaald naar een GRIP-niveau worden verschillende teams opgesteld, deze teams zorgen ervoor dat de ramp of crisis multidisciplinair kan worden bestreden.
Er is gekeken of Veiligheidsregio Zeeland in opgeschaalde situaties werkt volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Er is onderzoek gedaan naar het crisisplan van de veiligheidsregio en de Zeeuwse GRIP. Hierbij is gekeken of deze documenten, die als leidraad worden gebruikt bij
rampbestrijding en crisisbeheersing, overeenkomen met de eisen die in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s worden gesteld. Daarnaast zijn twee praktijksituaties onderzocht. Het gaat hierbij om twee GRIP 2-situaties. Bij het onderzoek naar de twee praktijksituaties is gekeken of er in de praktijk volgens de daarvoor geldende plannen en de wettelijke eisen wordt gewerkt

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerVeiligheidsregio Zeeland
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk