De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap bij jihadisten

Een onderzoek naar de juridische instrumentaria, te weten de intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap van jihadisten, vanuit een juridisch en criminologisch perspectief

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap bij jihadisten

Een onderzoek naar de juridische instrumentaria, te weten de intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap van jihadisten, vanuit een juridisch en criminologisch perspectief

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het jihadistisch terrorisme is momenteel de grootste dreiging voor Nederland. De internationale
ontwikkelingen, de uitreizende en de terugkerende jihadisten kenmerken momenteel de dreiging die
uitgaat van het jihadistisch terrorisme. Hierdoor heeft de overheid het Actieprogramma Integrale
Aanpak Jihadisme ontwikkeld om aanslagen te voorkomen. De daaruit vloeiende maatregelen: de intrekking van het paspoort en van het Nederlanderschap, staan in dit onderzoek centraal. Vanuit criminologisch perspectief is onderzocht welke factoren mogelijk van invloed zijn op islamitische radicalisering en het deelnemen aan een jihadistisch terroristische groep. Vervolgens is bekeken of de juridische maatregelen islamitische radicalisering kunnen versterken, gelet op de General Strain Theory of Terrorism. Er wordt geconcludeerd dat de zoektocht naar een identiteit van jongeren een belangrijke factor is voor het ontstaan van islamitische radicalisering. Een samenbundeling van negatieve emoties voortvloeiende uit deprivatie, discriminatie en stigmatisering zorgen ervoor dat het radicaal jihadistische gedachtegoed extra aantrekkelijk is voor diegenen die zich achtergesteld voelen. Het deelnemen aan een jihadistisch terrorisme kan worden gezien als een (ideologische) oplossing voor de persoonlijke frustraties. Geconcludeerd wordt dat de juridische instrumentaria een versterkende effect hebben op islamitische radicalisering en in het verlengde jihadistisch terrorisme. Bij de intrekking van het paspoort wordt het individu belemmerd in zijn recht op vrijheid van beweging. Dit kan de persoonlijke frustraties verhogen en daarmee ook islamitische radicalisering bevorderen. Dat geldt temeer bij de intrekking van het Nederlanderschap. Dit is een zeer zware maatregel. Hiermee komt tot uitdrukking dat de band tussen het individu en de staat niet langer bestaat. Verder is geconcludeerd dat de wetgever steken heeft laten vallen bij de juridische inbedding en de praktische uitvoerbaarheid van de wetsvoorstellen. Tot slot zijn aanbevelingen gedaan aan het Expertisecentrum Veiligheid.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersExpertisecentrum Veiligheid, Lectoraat Veiligheid
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk