De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omgevingswaarden, de gemeente aan zet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omgevingswaarden, de gemeente aan zet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het Besluit kwaliteit leefomgeving biedt het Rijk gemeenten de mogelijkheid aanvullende of afwijkende (strengere) omgevingswaarden voor de luchtkwaliteit vast te stellen en daarmee invulling te geven aan lokale ambities. Maakt de gemeente hiervan gebruik, dan biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om, met het oog op de doelstellingen van de Omgevingswet, omgevingswaarden in het omgevingsplan op te nemen. Voorwaarde hiervoor is dat die omgevingswaarden beïnvloedbaar en beheersbaar zijn voor de inzet van instrumenten op gemeentelijk grondgebied. Daarnaast wordt aangegeven of het een resultaatsverplichting of inspanningsverplichting betreft, op welke locatie(s) de omgevingswaarde van toepassing is en binnen welk tijdsbestek aan de verplichting moet zijn voldaan. Het is aan de gemeente om de monitoring van de omgevingswaarde te regelen en te financieren. Daarnaast geldt de verplichting een programma vast te stellen bij een overschrijding of dreigende overschrijding van de waarde. Het college is hier in beginsel mee belast, maar het Besluit kwaliteit leefomgeving geeft uitzonderingen. Doorwerking van nationale omgevingswaarden voor de luchtkwaliteit geschiedt door middel van twee instructieregels, genoemd in art. 5.35 en 5.36 Bkl. Op grond van art. 8.11 Bkl worden beoordelingsregels voor milieubelastende activiteiten gegeven die bijdragen aan de concentraties stoffen, waarvoor omgevingswaarden zijn vastgesteld met een resultaatsverplichting.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieSchulinck
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk