De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agrarische Erfpacht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agrarische Erfpacht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren worden er steeds meer agrarische erfpachtovereenkomsten gesloten. Hierbij worden percelen landbouwgrond voor tenminste 26 jaar aan een agrarische ondernemer in erfpacht uitgegeven. De inhoud van het recht van erfpacht wordt voornamelijk bepaald door de erfpachtvoorwaarden die partijen aan het begin van de erfpachtperiode in de akte van vestiging zijn overeengekomen. Hierbij worden afspraken gemaakt die later, gedurende en aan het einde van de erfpachtperiode, voor problemen kunnen zorgen. Zo zijn er erfpachtovereenkomsten waarbij canonindexeringen zijn afgesproken die in de praktijk anders uitpakken dan op voorhand werd verwacht. Dit heeft dan tot gevolg dat de canon extreem hoog of extreem laag wordt wat voor een van de partijen (erfpachter of grondeigenaar/belegger) ongunstig is. De canon is dan niet meer marktconform te noemen en is dan hoger of lager dan de bedoeling van partijen was bij het afsluiten van de overeenkomst.
In dit rapport wordt ingegaan op de problemen die gedurende en aan het einde van de erfpachtperiode spelen. Er is onderzocht of het mogelijk is om een erfpachtovereenkomst op te stellen waarbij de huidige problemen die gedurende en aan het einde van de erfpachtperiode spelen worden voorkomen of verminderd.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieRentmeesterskantoor Overwater BV
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk