De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klagen in het hbo doe je zo!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klagen in het hbo doe je zo!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport is voor Leido Academy onderzoek gedaan naar het klachtrecht in het hoger onderwijs, specifiek het hoger beroepsonderwijs. In de praktijk bleek dat studenten kennis ontberen over de klachtenprocedure, waardoor de studenten naar decanen en studentenvakbonden gaan met vragen over de klachtenprocedure. Alleen kennen de studentenvakbonden en decanen de rechtspositie van de student in de klachtenprocedure niet. Daardoor stellen de decanen en studentenvakbonden vragen omtrent de klachtenprocedure aan Leido Academy, aangezien Leido Academy zich richt op het onderwijsrecht en jarenlange ervaring heeft met het hoger beroepsonderwijs. Daarom is voor Leido Academy uitgezocht of de verschillende onderwijsinstellingen van invloed zijn op de klachtenprocedure. De klachtenprocedure is alleen van toepassing op bekostigde (openbare en bijzondere) hogescholen. Tot op heden zijn er alleen bijzondere instellingen. Ook is uitgezocht aan welke eisen de klachtenprocedure dient te voldoen. Een bekostigde openbare instelling dient titel 9.1 Awb te volgen en een bekostigde bijzondere instellingen dient titel 9.1 Awb zoveel mogelijk volgen. Tevens zijn deze eisen getoetst aan de klachtenprocedure van drie bijzondere bekostigde hogescholen. De HAN en de Haagse Hogeschool kwamen redelijk overeen met titel 9.1 Awb. De NHL Hogeschool volgde titel 9.1 Awb nauw. Verder is er gekeken wat studenten kunnen ondernemen als de hogeschool titel 9.1 Awb (zoveel mogelijk) niet volgt. De studenten kunnen door middel van de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op de klachtenprocedure. Eveneens kunnen studenten hun klacht over de klachtenprocedure neerleggen bij de Inspectie van het Onderwijs. Aan de hand van het aantal klachten of de aard van de klacht kan er een incidenteel onderzoek worden ingesteld.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieLeido Academy
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk