De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beleid versus Beleidsregels

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Beleid versus Beleidsregels

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat is nu beleid? Wat zijn beleidsregels? Zit er verschil tussen beiden en zo ja wat zijn die verschillen dan? Wat zijn de consequenties voor de gemeente indien er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds beleidsregels en anderzijds overig beleid? In opdracht van de afdeling Juridische Zaken binnen de gemeente Best is onderzoek gedaan naar dit vage schemergebeid van beleidsregels en overig beleid om te komen tot antwoorden op bovengenoemde vragen. Het verzoek hiertoe komt mede door de onduidelijkheden die er op de afdeling Juridische Zaken heerst omtrent dit onderwerp. er komen vaak situaties voor waarin medewerkers van de gemeente niet goed weten hoe ze bepaalde beleidsstukken moeten kwalificeren en wat de consequenties daarvan zijn. De beleidsregel blijkt een moeilijk te omvatten begrip. Aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur is een juridisch kader uiteen gezet omtrent de begrippen 'beleid'en 'beleidsregels'. Vervolgens is onderzocht op wat voor manier de gemeente Best momenteel hiermee omgaat. Het blijkt dat er niet altijd even nauwkeurig aan de vereisten van een beleidsregel wordt voldaan. Dit kan komen doordat er simpelweg te weinig kennis heerst bij de beleidsmedewerkers van de gemeente. De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen kunnen dienen als leidraad voor de toekomst om meer grip te krijgen op de beleidsregel binnen de bestuurlijke beleidsvoering van de gemeente Best.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerGemeente Best
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk