De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rechtspositie van raads- en commissieleden. (Actualisering van de verordening die gaat over de rechtspositie van raads- en commissieleden).

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rechtspositie van raads- en commissieleden. (Actualisering van de verordening die gaat over de rechtspositie van raads- en commissieleden).

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport gaat over de rechtspositie van raads- en commissieleden. Onder rechtspositie wordt verstaan het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden. De laatste jaren zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het wettelijke kader van de rechtspositie van raads- en commissieleden. Die wijzigingen zijn niet altijd doorgevoerd in de huidige Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2002. Binnen de gemeente Veghel bestond de wens om de verordening specifiek voor de raads- en commissieleden te actualiseren. Binnen de gemeente Veghel bestond tevens de wens om de huidige verordening te splitsen in een aparte verordening voor raads- en commissieleden en een aparte verordening voor wethouders.
Het doel van dit onderzoek was het opstellen van een conceptverordening voor de rechtpositie van raads- en commissieleden die weer voldoet aan de wet- en regelgeving en zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van raads- en commissieleden.
Het rapport is opgebouwd uit een beschrijving van het wettelijk kader. Vervolgens zijn de verordening voorzieningen en de verordening fractieondersteuning getoetst aan het wettelijk kader, waarna de gevolgen hiervan uitgelegd zijn. Hierop zijn de keuzemogelijkheden in kaart gebracht, met daarbij de wensen van de fractievoorzitters. Als volgende stap zijn andere belangrijke aspecten van de rechtspositie in kaart gebracht om de rechtspositie en achtergronden beter te kunnen begrijpen. Vervolgens is ten aanzien van de fractieondersteuning bekeken of titel 4.2 Awb van toepassing is en op welke manieren de fractieondersteuning veranderd kan worden ten aanzien van de overlap met de scholing en de verantwoording. Er is vervolgens bekeken welke artikelen uit de voorbeeldverordening gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de conceptverordening. Tot slot zijn de verordeningen van een drietal andere gemeenten kort bekeken en beoordeeld. De belangrijkste resultaten zijn overzichtelijke samengevat, waarna conclusies getrokken zijn uit die resultaten. Aan de hand van de conclusies is een conceptverordening met toelichting opgesteld. Tevens is voor de wethouders een aparte verordening gemaakt.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerDe gemeente Veghel
Datum2010-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk