De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergunnen, weigeren of intrekken? Een onderzoek naar de consequenties van de Wet BIBOB bij het beoordelen van de vergunningen ten aanzien van de Drank en Horecawet en seksinrichtingen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vergunnen, weigeren of intrekken? Een onderzoek naar de consequenties van de Wet BIBOB bij het beoordelen van de vergunningen ten aanzien van de Drank en Horecawet en seksinrichtingen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rapport 'Vergunnen, weigeren of intrekken?' is het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door Markéta Hofbauerová voor de studie HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool te 's-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode. Deze scriptie gaat over de consequenties die de Wet BIBOB heeft bij de beoordeling van vergunningen ten aanzien van de DHW en seksinrichting en wat voor lokaal beleid de gemeente Sint-Oedenrode kan maken en hoe dit beleid zich verhoudt tot het regionale beleid.

De Wet BIBOB is op 1 juni 2003 volledig in werking getreden. Op grond van artikel 3 lid 1 of 6 Wet BIBOB kan een vergunning door het bestuursorgaan worden geweigerd. De Wet BIBOB is facultatief en het bestuursorgaan heeft beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid bij de toepassing van de Wet BIBOB.
Een consequentie van de Wet BIBOB voor de gemeente Sint-Oedenrode is onder andere dat zij beleid kunnen maken, BIBOB-vragenlijsten kunnen vaststellen, lokale regelgeving moeten aanpassen, geheimhoudingsplicht moeten waarborgen en een BIBOB-coördinator kunnen vaststellen.

De gemeente Sint-Oedenrode heeft sinds 2003 geprobeerd om BIBOB-beleid vast te stellen. Vanwege capaciteit en gebrek aan prioriteit is dit niet gelukt. Zij heeft medio 2008 besloten om de regionale lijn te volgen ten aanzien van de Wet BIBOB en zij hebben ingestemd met de samenwerking met 20 gemeenten in de regio Brabant-Noord.
De verhouding van het regionale beleid ten aanzien van het lokale beleid is dat beiden opgesteld zijn inzake de toepassing van de Wet BIBOB in de praktijk. Het regionale beleid heeft betrekking op werkafspraken en heeft geen feitelijke consequenties voor de gemeente Sint-Oedenrode. Het lokale beleid heeft wel gevolgen voor de aanvrager en derden belanghebbenden, omdat zij naast de vergunningaanvraag de BIBOB-vragenlijsten moeten invullen. Daardoor wordt zicht verkregen op de zakelijke en financiële omgeving. Een gevolg voor het bestuursorgaan is dat hij de BIBOB-vragenlijsten kan toetsen aan artikel 3 Wet BIBOB.

Op 22 oktober 2009 is door de onderzoeker een concept 'Beleidsregel Wet BIBOB gemeente Sint-Oedenrode' ten aan zien van de DHW en seksinrichting gemaakt. Op 22 december 2009 heeft het college van burgemeesters en wethouders ingestemd met deze beleidsregel en de daarbij behorende vier BIBOB-vragenlijsten. Deze vier BIBOB-vragenlijsten worden bij elke vergunningaanvraag ten aanzien van de DHW en seksinrichting toegepast. Naast de vastgestelde beleidsregel dient het beleid ten aanzien van de DHW, seksinrichtingen en de Wet BIBOB aangepast of opgesteld te worden. Artikel 28 van de Wet BIBOB brengt met zich mee dat de organisatie moet voldoen aan de geheimhoudingsplicht. Daartoe dient bijvoorbeeld een beveiligde e-mail en werkplek voor de BIBOB-coördinator gerealiseerd te worden.

Binnen de organisatie van de gemeente Sint-Oedenrode dient grondslag gecreëerd te worden ten aanzien van de Wet BIBOB. Men dient zich bewust te zijn van het feit dat het niet alleen gaat om de ondernemers die zij kennen, maar ook de personen die indirect betrokken zijn bij een onderneming, zoals financiers. Aan te raden is om contact op te nemen met het Landelijk Bureau BIBOB voor voorlichtingsactiviteiten. Het draagvlak dat uiteindelijk gecreëerd wordt, dient te worden behouden. Dit kan onder andere geschieden door opleidingen, cursussen, presentaties en informatie op intranet.
Tevens is het aan te raden om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen inzake de termijnen. Wanneer sprake is van mindere mate van gevaar voor strafbare feiten of witwassen moet het mogelijk zijn om een vergunning ten aanzien van de DHW of seksinrichting voor bijvoorbeeld een periode van één jaar met voorschriften te verlenen.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerGemeente Sint-Oedenrode afdeling Integrale Veligheid
Datum2010-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk