De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De mandaatregeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De mandaatregeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Centraal in deze afstudeerscriptie staat het mandaatbesluit van de gemeente Roermond en de bijlagen die bij dit besluit horen. Zij vormen samen de mandaatregeling. Er is onderzocht of de mandaatregeling van de gemeente Roermond niet duidelijker en overzichtelijker geformuleerd kan worden, zodat de mandaatregeling in de toekomst geen onderwerp van juridische geschillen kan vormen. In de mandaatregeling staan bevoegdheden van het college en de burgemeester die zijn gemandateerd aan functionarissen van de gemeente Roermond. Het college en de burgemeester kunnen bevoegdheden mandateren op grond van art. 10:1 Algemen wet bestuursrecht: "Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen." Doordat bestuursorganen in de loop der jaren steeds meer bevoegdheden hebben gekregen, is het praktisch onmogelijk geworden voor deze bestuursorganen om al hun bevoegdheden zelf uit te oefenen. De mandaatregeling van de gemeente Roermond is inmiddels uitgegroeid tot een document van 83 pagina's en er staan meer dan 500 gemandateerde bevoegdheden in. Door de groei van het document is het lastig leesbaar en gebruiksonvriendelijk geworden. Het is van belang dat het document goed toegankelijk is, want zowel de medewerkers van de gemeente die te maken hebben met de mandaatregeling als belanghebbenden bij besluiten van de gemeente, dienen te kunnen achterhalen wie in een bepaald geval bevoegd is tot het nemen van besluiten. Indien de mandaatregeling niet duidelijker en overzichtelijker gemaakt wordt, bestaat het risico dat onbevoegde besluiten worden genomen. De belangrijkste veranderingen die kunnen worden doorgevoerd om de mandaatregeling duidelijker en overzichtelijker te maken luiden als volgt. Ten eerste dienen in de mandaatregeling alleen bevoegdheden te worden opgenomen die de bevoegdheid geven tot het nemen van besluiten. Alle andere bevoegdheden dienen uit te regeling te worden gehaald, waardoor de omvang van de mandaatregeling zal afnemen. Ten tweede moet het mogelijk worden gemaakt dat bevoegdheden direct aan een afdelingshoofd van de gemeente Roermond kunnen worden gemandateerd in plaats van eerst aan een sectordirecteur met mogelijkheid van ondermandaat aan een afdelingshoofd. Op dit moment verleent, daar waar mogelijk, de sectordirecteur namelijk altijd ondermandaat aan het afdelingshoofd. Als derde verbeterpunt dient de gehele mandaatregeling juridisch getoetst te worden. Op dit moment staan er mandaatverleningen in de mandaatregeling, die zijn gebaseerd op vervallen artikelen of op artikelen die geen bevoegdheid tot het nemen van een besluit omvatten. Door deze mandaatverleningen uit de mandaatregeling te halen wordt de regeling korter en krijgt de gehele regeling een actuele en deugdelijke juridische grondslag.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Roermond
Datum2012-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk