De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De vrije advocaatkeuze en vergunningplicht bij rechtsbijstandverzekeraars

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De vrije advocaatkeuze en vergunningplicht bij rechtsbijstandverzekeraars

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gezien het feit dat Recht Direct in de toekomst mogelijk het bedrijf van rechtsbijstandverzekeraar wil gaan
praktiseren, is in deze scriptie onderzoek gedaan naar zowel de vrije advocaatkeuze als de vergunningplicht bij rechtsbijstandverzekeraars. De volgende centrale vraag is hierbij leidend geweest: Zijn de wijzigingen die
rechtsbijstandverzekeraars Stichting Achmea Rechtsbijstand, DAS en ARAG sinds de uitspraak van het Europese Hof van 7 november 2013 hebben doorgevoerd in hun polisvoorwaarden in overeenstemming met de Europese en nationale regelgeving en is er een mogelijkheid voor Recht Direct om zelf als (quasi-) rechtsbijstandverzekeraar op te gaan treden, zonder daarbij vergunningplichtig te zijn? Doelstelling hierbij was om op 12 januari 2016 een onderzoeksrapport op te leveren inzake de juridische houdbaarheid van de polisvoorwaarden van Stichting Achmea Rechtsbijstand, DAS en ARAG naar aanleiding van het Sneller/DAS-arrest van 13 november 2013 en de mogelijkheden voor Recht Direct om als rechtsbijstandverzekeraar op te treden, zonder daarbij vergunningplichtig te zijn. Geconcludeerd kan worden dat er met recht kan worden getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van de polisvoorwaarden van de onderzochte verzekeraars. De totstandkoming van de nieuwste polisvoorwaarden was in een enkel geval onrechtmatig, en ook aan de rechtsgeldigheid van inhoudelijke bepalingen kan in sommige gevallen worden getwijfeld. Inzake de vergunningplicht kan worden geconcludeerd dat er voor Recht Direct sinds 1 januari 2016 een mogelijkheid wordt geboden deze te omzeilen, namelijk in de vorm van de gewijzigde Vrijstellingsregeling Wft.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieRecht Direct B.V.
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk