De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet?

Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet?

Samenvatting

De Omgevingswet komt eraan. Verschillende wetten worden gebundeld, waaronder de Waterwet. Onder andere op grond van deze wet is het dagelijks bestuur van een waterschap bevoegd te beslissen op watervergunningaanvragen. Blijft het waterschapsbestuur nog wel bevoegd? Onderzocht is welke mogelijkheden de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt voor het waterschapsbestuur om optimaal gebruik te maken van de bevoegdheden om te beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen voor de wateractiviteiten: lozen op oppervlaktewaterlichamen en gebruikmaken van primaire en regionale waterkeringen. Het dagelijks bestuur blijft bevoegd te beslissen op de aanvragen. Wel dient het algemeen bestuur de wateractiviteiten die niet vergunningplichtig zijn gesteld in de Omgevingswet, als vergunningplichtig aan te merken in de waterschapsverordening. Gedurende de vergunningverlening kan het dagelijks bestuur advies verschaffen aan een ander bestuursorgaan en na de vergunningverlening blijft het bestuur bevoegd voorschriften uit de omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken. Op deze wijze kan het waterschapsbestuur indirect beslissen op de aanvraag door invloed uit te oefenen op de inhoud van de omgevingsvergunning. Ook kan het waterschapsbestuur gebruikmaken van de flexibiliteit die de Omgevingswet biedt. De flexibiliteitsregeling, gelijkwaardigheidsbepaling, experimenteerbepaling, maatwerkvoorschriften en maatwerkregels bieden de mogelijkheid om de reikwijdte van de bevoegdheid van het waterschapsbestuur te vergroten. Tot slot kunnen bevoegdheden optimaal worden benut door rekening te houden met de procedurele aspecten, waaronder de procedure rondom de samenwerking met gemeenten. Kortom: om optimaal gebruik te maken van de bevoegdheden, dient het waterschapsbestuur wateractiviteiten vergunningplichtig te stellen, gebruik te maken van de flexibiliteit, betrokken te blijven gedurende en na de besluitvorming en gebruik te maken van de procedurele mogelijkheden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerWaterschap Aa en Maas
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk