De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van een plan naar een besluit

Het projectbesluit, zal het zoden aan de dijk zetten?

Rechten:

Van een plan naar een besluit

Het projectbesluit, zal het zoden aan de dijk zetten?

Rechten:

Samenvatting

Het omgevingsrecht in Nederland is volgens het kabinet onsamenhangend en onduidelijk. Om deze reden wil het kabinet in 2018 de Omgevingswet invoeren die duidelijkheid en samenhang moet creëren. Een van de wetten die hierin op zal gaan is de Waterwet.
Voor de waterschappen betekent dit dat het projectplan zal verdwijnen. Beheerders van waterstaatswerken (waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn verplicht om bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk een projectplan op te stellen. In een projectplan geeft een beheerder aan hoe het waterstaatswerk eruit komt te zien. Over het algemeen kunnen projectplannen vastgesteld worden via de reguliere procedure of via een UOV. Als er echter sprake is van een primaire waterkering of wanneer Gedeputeerde Staten dit nodig acht, is er een speciale projectprocedure van toepassing. Voor het projectplan heeft de Unie van Waterschappen momenteel een model-projectplan opgesteld om de waterschappen te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
Het projectplan zal worden vervangen door het projectbesluit en de omgevingsvergunning. In een projectbesluit zal het waterschap moeten beschrijven wat het project is en hoe het wordt uitgevoerd. Deze projecten moeten wel het oog op de taken van het waterschap zijn. Een grote verandering is dat regels uit het omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan) automatisch door het projectbesluit worden aangepast. De procedure die voorafgaat aan het projectbesluit zal anders zijn dan de procedure die bij een projectplan wordt toegepast. Deze procedure is op te delen in zes fases waarbij er vooral in de eerdere fases mogelijkheid is tot inspraak van derden. Als laatste is het belangrijk om te weten dat ieder projectbesluit dat door een waterschap wordt vastgesteld, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd dient te worden. Nu het projectplan verdwijnt, wil de Unie een model-projectbesluit opstellen om de waterschappen opnieuw te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
De waterschappen denken over het algemeen positief over de nieuwe procedure. Zij hebben aangegeven in de praktijk veelal derden al te betrekken bij de besluitvorming. Over het feit dat het projectbesluit van het waterschap het omgevingsplan kan aanpassen lopen de meningen uiteen. Sommige waterschappen zien ruimtelijke ordening niet als hun taak terwijl andere vooral mogelijkheden zien ontstaan.
In een model-projectbesluit dienen de fases opgenomen te worden en dient per fase beschreven te worden wat er van de waterschappen verwacht wordt. Daarnaast hebben de waterschappen aangegeven dat het model niet te groot moet worden omdat de praktijk leert dat het dan al snel aan de kant wordt geschoven. Het gebruik van overzichtelijke schema’s en beslisbomen heeft dus een voorkeur.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk