De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De opkomende informele benadering door de overheid

De opkomende informele benadering door de overheid

Samenvatting

De Omgevingsdienst Rivierenland voert voor haar deelnemers taken uit op het gebied van vergunningverlening. Dit proces begint met een vergunningaanvraag, waarna de belanghebbende bezwaar kan aantekenen of in beroep kan gaan. Doordat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de optie tot bezwaar, vergt de behandeling van de bezwaren binnen de wettelijke termijn veel tijd en geld. Ook stokt vaak het proces, wat voor zowel de belanghebbende(n) als het bestuursorgaan een onaangename situatie creëert. Daarom is de organisatie op zoek naar een oplossing, die tijd en geld kan besparen. Vanuit verschillende organisaties hebben de medewerkers van de omgevingsdienst Rivierenland positieve geluiden gehoord over de inzet van pre-mediation als hulpmiddel. Vandaar dat het instrument reeds in het productenboek van de organisatie is opgenomen. Tot op heden hebben deelnemers dit product echter nog niet afgenomen. Derhalve is de omgevingsdienst Rivierenland op zoek naar meer informatie over pre-mediation en naar een manier om het instrument efficiënt in de primaire fase en in de bezwaarfase in te voeren.
De centrale vraag die hierbij centraal staat is: Op welke manier kan voor de afdeling Vergunningverlening en het team
Juridische Zaken van de afdeling Specialisten & Advies van de omgevingsdienst Rivierenland op een efficiënte wijze premediation in de primaire fase en de bezwaarfase worden doorgevoerd, gelet op de analyse van de invoering van premediation bij vergelijkbare organisaties en de Algemene wet bestuursrecht, zodat er een vermindering van het aantal bezwaarschriften en een afname van de lasten (tijd en geld) wordt verwezenlijkt?

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingHBO-Rechten
PartnerOmgevingsdienst Rivierenland
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk