De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mogelijk maken wat gewenst is

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mogelijk maken wat gewenst is

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’, d.d. 29 oktober 2012, is het voornemen opgenomen om per 1 januari 2015 taken en bevoegdheden voortkomend uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten over te hevelen. Het gemeentebestuur van Hulst
heeft besloten om deze taken en bevoegdheden ten uitvoer te leggen bij de privaatrechtelijke rechtspersoon ‘Stichting Hulst voor Elkaar’. Hoewel de uitvoering van de taken en bevoegdheden reeds door de stichting wordt verricht, is hiervoor nog geen juridische basis ontwikkeld.
Het gemeentebestuur van Hulst wilde weten of zij mandaat mocht verlenen aan de stichting en hoe dit mandaat vormgegeven diende te worden. Daarnaast vroeg het gemeentebestuur zich af hoe zij controle kon houden op het handelen van de stichting. Tevens moest uitgezocht worden hoe het gemeentebestuur sturing kon geven aan de stichting en hoe andere gemeenten deze mandaatconstructie hadden geregeld.
Middels het onderzoeksrapport zijn alle vragen van het gemeentebestuur van Hulst beantwoord en zijn er aanbevelingen gegeven over de bovenstaande onderwerpen. Tot slot zijn alle resultaten van het onderzoek gebruikt om een product op te stellen die de basis zal vormen voor de mandaatverlening.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerGemeente Hulst
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk