De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(De)regulering Algemene subsidieverordening Gemeente 's-Hertogenbosch

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

(De)regulering Algemene subsidieverordening Gemeente 's-Hertogenbosch

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is verricht om duidelijkheid te krijgen over de vraag of de regelgeving betreffende subsidies nodig is om het doel van de subsidieverstrekking te bereiken en in hoeverre deze regelgeving vereenvoudigd kan worden. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Gemeente 's-Hertogenbosch.
De gemeente is over het algemeen positief over de verordening. Dit wordt onder andere gebaseerd op het feit dat de meeste aanvragen daadwerkelijk worden omgezet in een subsidieverstrekking. De regels worden door de subsidieaanvragers anders ervaren. Met de voorwaarden voor de aanvraag heeft de subsidieaanvrager doorgaans geen problemen. Het is duidelijk wat de gemeente verwacht. Los van deze voorwaarden worden de termijnen wel vaker als een probleem ervaren. Overbodige regeldruk wordt ervaren waar het de verantwoording achteraf betreft. De verantwoording vergt veel tijd en de termijn voor de indiening is niet altijd haalbaar.
Het is aan te bevelen de verordening van de Gemeente 's-Hertogenbosch aan te passen zodat deze past binnen het beleid waarin de burger de ruimte krijgt. De verordening zal herschreven moeten worden om de titels meer op elkaar af te stemmen. Er zal meer gewerkt moeten worden op basis van vertrouwen. Bij jaarlijkse subsidies zouden alleen de wijzigingen kenbaar gemaakt moeten worden. Bij twijfel kan er controle plaatsvinden. De termijn voor de aanvraag zou gewijzigd moeten worden, korter op de activiteit. Daarnaast zou de verantwoording kunnen komen te vervallen. Om te beginnen in de vorm van een pilot waarbij een bepaald percentage van de aanvragers geen verantwoording hoeft in te dienen. Er wordt dan rechtstreeks een subsidievaststelling verleend. Aan de hand van steekproeven kan gekeken worden of het subsidiegeld op de juiste wijze en voor de juiste doelstelling wordt besteed.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk