De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sleutelrol van de notaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De sleutelrol van de notaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek gaat over de beschermende rol van een notaris inzake het voorkomen van financieel misbruik bij wilsonbekwame, handelingsonbekwame en/of handelingsonbevoegde ouderen gelet op de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap en gelet op het levenstestament. De notaris kan als curator dan wel bewindvoerder optreden om de financiële belangen van de oudere te beschermen. Via deze vertegenwoordigingsrol kan hij financieel misbruik tegengaan. Echter blijkt dat kantonrechters een notaris in zijn hoedanigheid in de praktijk niet zullen benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger, gelet op de (schijn van) belangenverstrengeling en op de notariële geheimhoudingsplicht. Kantonrechters menen dat de notaris alleen deze vertegenwoordigingsrol op zich kan nemen, als een onafhankelijke stichting daartoe wordt opricht die geen notariële taken afneemt bij de oudere. Om de vertegenwoordigingsrol op zich te nemen kan een notaris bij voorkeur in een levenstestament daartoe worden benoemd. Op grond van het levenstestament kan een notaris een wilsonbekwame oudere beschermen, aangezien de oudere hier tijdig zijn wensen en volmachten in kan vastleggen voordat wilsonbekwaamheid intreedt. De notaris kan de oudere tevens beschermen door middel van voorlichting te geven en toezicht uit te voeren op de gevolmachtigde. Inzake het pilotproject dat gestart is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de notaris een maatschappelijke rol én een sleutelrol, aangezien hij ouderen en betrokkenen bewust kan maken van het financieel misbruik en hoe de oudere zich hiertegen kan wapenen. Geconcludeerd kan worden dat gelet op de hulpmiddelen die hij momenteel tot zijn beschikking heeft, hij financieel misbruik niet kan voorkomen, maar hij slechts het risico van financieel misbruik kan beperken.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieLigne Netwerk Notarissen
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk