De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Belastinggeld voor vrede en veiligheid

Rechten:

Belastinggeld voor vrede en veiligheid

Rechten:

Samenvatting

Dit paper analyseert de Nederlandse defensie-uitgaven van 1990 tot en met
2007. In 1990 bedroegen deze uitgaven nog 2,7% van het Bruto Nationaal
Product (BNP). In 2007 was dit meer dan een procent lager. De Nederlandse
krijgsmacht heeft zich in de afgelopen jaren in termen van taakuitvoering,
grootte en samenstelling aanzienlijk gereorganiseerd. Deze veranderingen
weerspiegelen zich echter niet in de samenstelling van de defensie-uitgaven.
Zowel de verdeling over de operationele commando’s, als de verdeling over de
uitgavensoorten, salarissen, exploitatie en investeringen, zijn ongeveer constant
gebleven. De verwachte groei van de economie, gecombineerd met een gelijkblijvend
Defensiebudget, leidt de komende jaren tot een verdere daling. Naar
verwachting zullen de defensie-uitgaven in 2008 1,5% van het BNP bedragen.
Dit percentage bedraagt, uitgaande van het huidige beleid, in 2011 naar verwachting
1,33%. Of het budget dan voldoende is om het huidige ambitieniveau
te halen, is door stijgende loonkosten en geringe financiële flexibiliteit onzeker.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieNederlandse Defensie Academie
InstituutFaculteit Militaire Wetenschappen
LectoraatMilitaire Bedrijfswetenschappen
Gepubliceerd in
Jaar2008
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk