De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In search of sustainability

een onderzoek naar de toegang tot werk voor migranten op Malta

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

In search of sustainability

een onderzoek naar de toegang tot werk voor migranten op Malta

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten verschenen over migranten op de Maltese arbeidsmarkt. De Maltese organisatie Kopin komt op voor mensenrechten en signaleert dat migranten op Malta worden blootgesteld aan misbruik op de
arbeidsmarkt. Uit de zojuist genoemde rapporten blijkt dat migranten vaak illegaal werken, zonder contract, zonder sociale verzekeringen en met lonen onder het minimum.
Het doel van het onderzoek is om een meer holistisch beeld te verkrijgen over de wijze waarop de toegang tot werk voor migranten wettelijk geregeld is en hoe dit per beroepsgroep overeenkomt met de praktijk. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is het beleid van de Maltese overheid ten aanzien van de toegang van migranten tot de arbeidsmarkt en in hoeverre zijn de gemaakte afspraken binnen het beleid geïntegreerd in de praktijk? Om informatie te verzamelen is er kwalitatief onderzoek gedaan, door middel van literatuuronderzoek en interviews. Voor het literatuuronderzoek zijn de relevante wetten en regels voor werkgevers onderzocht. Hiervoor is de Maltese wet geraadpleegd. Tevens zijn er interviews gedaan met werkgevers en andere betrokken organisaties. Hieruit bleek dat de procedure voor
werkgevers om migranten zonder verblijfsstatus op legale wijze in dienst te nemen een ingewikkeld en langdurig proces is. Daarnaast bleek dat er weinig controle is op het illegaal te werk stellen van migranten. Tevens zijn er lage boetes en weinig
controles. In de interviews werd bevestigd dat er veel sprake is van illegaal werk, vooral in de sectoren bouw, landbouw en facilitaire dienstverlening. Dit betekent dus dat er wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt als migranten illegaal te werk
gesteld worden, wat volgens de wet verboden is. Deze verworven informatie heeft geleid tot enkele aanbevelingen voor Kopin. De aanbevelingen die gedaan zijn richting de opdrachtgever zijn erop gericht om enerzijds de procedure voor werkgevers om iemand zonder verblijfsstatus aan te nemen, te vergemakkelijken. Anderzijds zou de controle op het illegaal te werk stellen van migranten strenger moeten zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Viaa
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie Social Work en Theologie
PartnerKopin, Malta
Datum2017-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk