De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeteronderzoek residentiële voorzieningen Pactum Deventer

een onderzoek naar de mening van pedagogisch medewerkers en jongeren ten aanzien van de doorstroom binnen Pactum.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Verbeteronderzoek residentiële voorzieningen Pactum Deventer

een onderzoek naar de mening van pedagogisch medewerkers en jongeren ten aanzien van de doorstroom binnen Pactum.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen dit onderzoek is onderzocht op welke manier de doorstroom naar de verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen van Pactum Jeugd en Opvoedhulp in Deventer geoptimaliseerd kan worden. Allereerst is gekeken naar de manier waarop de doorstroom op dit moment geregeld is. De aanleiding voor dit onderzoek is dat er tot op heden nog geen duidelijk beeld gevormd is onder de personeelsleden en de jongeren ten aanzien van de doorstroom binnen de residentiële voorzieningen. Pactum heeft aangegeven meer duidelijkheid te willen over de mening van de personeelsleden en de jongeren wat betreft de manier waarop de doorstroom op dit moment verloopt en wat er aan geoptimaliseerd zou kunnen worden. De hoofdvraag die centraal staat binnen dit onderzoek is als volgt omschreven; 'Op welke manier kan de doorstroom naar de verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen geoptimaliseerd worden?' Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de meningen van zowel personeelsleden als de jongeren zijn met betrekking tot de doorstroom binnen de residentiële voorzieningen. Om erachter te komen hoe de doorstroom verbeterd zou kunnen worden zijn een aantal medewerkers en jongeren geïnterviewd. De geïnterviewde personeelsleden geven aan dat er geen vaste doelen/eisen aan de jongere gesteld worden, maar zij hebben hier wel ideeën over. De manier waarop de doorstroom geregeld is, is niet duidelijk. Het stellen van termijnen aan de doorstroom zal volgens de personeelsleden meer duidelijkheid geven. Over het geheel genomen zijn de personeelsleden tevreden over het verloop van de doorstroom, maar het verloop wordt grotendeels bepaald door de eigen invulling van de personeelsleden. Hoewel dit naar hun mening over het algemeen goed verloopt is er wel behoefte aan meer duidelijkheid en meer richtlijnen die de doorstroom concreet vorm zouden kunnen geven. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat veel jongeren geen goed beeld hebben over het traject wat zij gaan volgen of aan het volgen zijn. Er is veel onduidelijkheid over de overstap naar de andere fases en het ambulante traject is bij veel jongeren geheel onbekend. De jongeren geven aan behoefte te hebben om bij aanvang van het traject een duidelijk beeld te krijgen over het traject wat zij mogelijk kunnen volgen en hoe dat inhoudelijk eruit ziet. Volgens de jongeren zou deze duidelijkheid vernomen kunnen worden door middel van een overzicht met daarin een beschrijving van de fases en mondelinge toelichting hiervan. Op basis van de antwoorden van de respondenten en de conclusie die hieruit naar voren is gekomen, kunnen de volgende aanbevelingen worden gegeven: 'een document met daarin een beschreven fase-indeling', 'meer aandacht voor alcohol- en drugsprotocol', 'medewerkers op de hoogte brengen van de reeds omschreven fases' , 'aandacht voor interne trajecthulp', 'stellen van termijnen aan de trajecten', 'het protocol dagbesteding van de jongeren duidelijker' en 'medewerkers kunnen transparanter zijn richting jongeren'.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerPactum in Deventer
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk