De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de behoefte van de cliënt en zijn of haar naasten in Hospice Noetsele op het gebied van stervensbegeleiding en rouwverwerking.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de behoefte van de cliënt en zijn of haar naasten in Hospice Noetsele op het gebied van stervensbegeleiding en rouwverwerking.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van deze scriptie is de persoonlijke begeleiding van cliënten en naasten binnen
medium-care Hospice Noetsele. Binnen Hospice Noetsele wordt palliatieve zorg verleend.
Duidelijk is dat er lichamelijke zorg wordt gegeven aan cliënten. De werkwijze en het aanbod rondom
persoonlijke begeleiding binnen Hospice Noetsele is onzichtbaar gebleken. Met persoonlijke
begeleiding wordt de begeleiding rondom het sterven en rouw bedoeld.
Uit het onderzoek in deze scriptie wordt duidelijk welke werkwijze en door wie er persoonlijke
begeleiding wordt geboden aan cliënten en zijn of haar naasten binnen Hospice Noetsele.
Onderzocht wordt of er vanuit een methodiek wordt gewerkt en welke theoretische kennis wordt
gebruikt.
Zichtbaar wordt ook of de persoonlijke begeleiding voldoende is afgestemd op de behoeften van de
cliënt en zijn of haar naasten.
De onderzoeksvraag luidt als volgende:
"Is de werkwijze en het aanbod van de hulpverlening binnen Hospice Noetsele rondom
rouwverwerking en stervensbegeleiding voldoende gericht op de behoefte van de cliënt en zijn/ haar
naasten?"
Het doel van het: onderzoek in deze scriptie is het geven van aanbevelingen over het eventueel
verbeteren van het hulpaanbod en de werkwijze op het gebied van stervensbegeleiding en
rouwverwerking binnen medium Hospice Noetsele te Hellendoorn. Daarnaast wordt inzicht
verworven in de te gebruiken methoden en technieken rondom de stervensbegeleiding.
Duidelijk wordt welke behoeften de cliënt en zijn of haar naasten hebben rondom het sterven. De
aanbevelingen zijn gebaseerd op literatuurstudie en praktijkonderzoek.
In hoofdstuk één wordt de palliatieve zorg nader omschreven in samenhang met stervensbegeleiding
en rouwverwerking. Op deze manier wordt er een duidelijk beeld geschetst van deze drie aspecten
die van groot belang zijn voor de onderzoeksvraag van deze scriptie. Ook wordt ingegaan op de
geschiedenis van de palliatieve zorg en de bijbehorende uitgangspunten.
Stervensbegeleiding valt onder die palliatieve zorg.
Verder staat het werk van psychiater Elisabeth Kübler- Ross omschreven omdat zij een belangrijke
positie heeft gehad in het ontstaan van de palliatieve zorg en de stervensbegeleiding.
In hoofdstuk twee wordt de palliatieve zorg binnen de Hospices nader omschreven. In het bijzonder
wordt Hospice Noetsele te Hellendoorn genoemd omdat hierbinnen het onderzoek naar de
persoonlijke begeleiding plaatsvindt. De werkwijze van de Hospices in Nederland en in het bijzonder
van Hospice Noetsele wordt beschreven in hoofdstuk twee. Hierdoor wordt een duidelijk beeld
geschetst van de werkwijze en de persoonlijke begeleiding in Hospice Noetsele.
In hoofdstuk drie wordt het onderzoek beschreven, waarin de doelstelling en probleemstelling wordt
uitgewerkt. Ook wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.
Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en uit interviews.
In dit hoofdstuk wordt uitvoerig de uitvoering van het interview beschreven, zodat het onderzoek
duidelijk wordt.
In hoofdstuk vier staan vervolgens de analyses en de conclusie van de interviews en dus van het
onderzoek. De aanbevelingen en de aandachtspunten voor Hospice Noetsele staan in hoofdstuk vijf.
Hieronder wordt een discussiepunt beschreven. Uiteindelijk wordt de scriptie samengevat.
In de bijlagen zijn de uitwerkingen van de interviews te vinden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerHospice Noetsele, Hellendoorn
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk