De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar een nieuw bestaan : de opvang van slachtoffers van vrouwenhandel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De weg naar een nieuw bestaan : de opvang van slachtoffers van vrouwenhandel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wereldwijd en in Nederland komt mensenhandel veelvuldig voor. Toch is het een redelijk
onbekend probleem. Voordat wij met dit onderzoek begonnen, was het probleem
mensenhandel nog tamelijk onbekend voor ons. Wij wisten niet precies wat er onder
mensenhandel verstaan werd en wat er allemaal bij komt kijken. Het is steeds meer een
onderdeel van de hulpverlening in Nederland geworden. Toch weten wij niet hoe de opvang
van slachtoffers van vrouwenhandel eruit ziet en wij weten niet precies welke organisaties
zich bezighouden met mensenhandel en op welke manier. Het is voor ons onduidelijk of die
opvang toereikend is of dat er iets aan veranderd moet worden.
Wij vinden het belangrijk om te onderzoeken hoe de opvang van deze slachtoffers eruit ziet,
omdat het een specifieke doelgroep is met meestal traumatische ervaringen, die naar onze
mening recht heeft op adequaite en goede opvang. Wij weten niet hoe die opvang nu geregeld
is, dus ook niet of de opvang toereikend is.
Wij richten ons met dit onderzoek vooral op de beroepsgroep. Wij onderzoeken voornamelijk
hoe de opvang geregeld is en op welke manier deze eventueel verbeterd kan worden. Met de
beroepsgroep bedoelen wij de personen die zich bezighouden met de opvang van de
slachtoffers vam vrouwenhandel. Over het algemeen zijn dit maatschappelijk werkers.
Verder zullen wij ons richten op de landelijke regelingen met betrekking tot de opvang van
slachtoffers vam vrouwenhandel. Hierbij komen wettelijke regelingen aan bod en wij proberen
een overzicht te geven van de instellingen in Nederland die vooral te maken hebben met de
opvang van slachtoffers van vrouwenhandel.
Wij doen uiteindelijk aanbevelingen ten behoeve vam de beroepsgroep, gericht op de opvang
van slachtoffers van vrouwenhandel. Ook doen wij aanbevelingen op macroniveau, gericht op
de algehele opvang en regelingen voor slachtoffers van vrouwenhandel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk