De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

[Zogenaamde] liefde

een literatuurstudie naar PMT methodieken voor slachtoffers van loverboys

Rechten: Alle rechten voorbehouden

[Zogenaamde] liefde

een literatuurstudie naar PMT methodieken voor slachtoffers van loverboys

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt aan de hand van over dit onderwerp bekende literatuur een antwoord gegeven op de vraag welke methodieken er geschikt zijn voor de behandeling van meiden met loverboy problematiek in de leeftijd van 12-15 jaar?
Om deze vraag goed te beantwoorden is er binnen dit onderzoek eerst gekeken welke hulpvraag de meiden hebben. Hieruit kwamen een vijftal punten naar voren. Twee punten vallen onder het kopje puberteitsproblemen: identiteitsproblemen en problemen op het gebied van het zelfbeeld.
Binnen de specifieke loverboy problematiek komen er drie punten nadrukkelijk naar voren: De meiden willen hun verleden verwerken, ze willen eigen keuzes leren maken en ze willen hun omgang met anderen verbeteren. U leest hierover in het eerste deel van het onderzoek.
Binnen het tweede deel van het onderzoek wordt er gekeken welke methodieken het beste aansluiten bij deze hulpvragen. Hier zijn twee methodieken uitgekomen. De Rots -en Watertraining en de therapie van Pesso. Beide zijn methodieken die binnen de psychomotorische therapie worden gebruikt, waarbij de Rots -en Watertraining meer bewegingsgeoriënteerd is en de therapie van Pesso in eerste instantie lichaamsgeorienteerd is. Pesso gaat in een later stadium bewegen en het lichaam gebruiken als metafoor.
De Rots -en Watertraining sluit goed aan bij de hulpvragen op het gebied van omgang met anderen, eigen keuzes leren maken en identiteitsproblematiek. De Pesso-therapie richt zich op het verwerken van het verleden, en daarbij ook op het zelfbeeld en net als Rots en Water op de identiteit. Je zou dus kunnen zeggen dat de Rots -en Watertraining zich richt op het heden en de Pesso-therapie stil staat bij het verleden. Soms komen daar dezelfde thema's naar voren.
Om als therapeut goed te kunnen werken met deze methodieken is het belangrijk om je goed te verdiepen in de methodieken.
Voor "Rots en Water" zijn er trainingen die zich richten op een bepaalde doelgroep; in dit geval meiden en vrouwen. E. Mertens (2007) schrijft in zijn artikel over "Rots en Water" binnen traumahulpverlening over mogelijkheden en de specifieke problemen van het programma.
Ook is er een eenjarige cursus waarin de basis van de Pesso therapie behandeld wordt. Deze cursus bestaat uit twaalf cursusdagen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die al in het werkveld werkzaam zijn als therapeuten, psychologen etc.
Een kanttekening om deze methodieken aan te bevelen is dat er binnen dit onderzoek puur gekeken naar de onderwerpen die in theorie aan worden geboden binnen de methodes en niet naar de uitgevoerde werkwijzen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk