De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van mindfulnesstraining op gezonde studenten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het effect van mindfulnesstraining op gezonde studenten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Studenten ervaren in hun studieperiode in meer of mindere mate stress. De oorzaken voor deze stress zijn divers, evenals de gevolgen. Verminderd welbevinden, fysieke of psychische klachten of studiestaking zijn enkele voorbeelden van de gevolgen van stress. Studenten van Hogeschool Windesheim staken hun studie vaker dan gemiddeld in Nederland. Dit onderzoek richtte zich op de effecten van een achtweekse mindfulnesstraining op gezonde studenten van Hogeschool Windesheim. De effecten zijn gemeten met vragenlijsten, die ingevuld zijn voor en na de training. De vragenlijsten betroffen de waarneming van stress en de copingstijl. Een controlegroep, die de training niet volgde, werd vergeleken met de interventiegroep. Uit de resultaten bleek dat de interventiegroep voorafgaand aan de training een hogere waarneming van stress scoorde dan de controlegroep. De voormeting wees verder uit dat de interventiegroep extremere waarden scoorde qua coping dan de controlegroep. Na de training was de waarneming van stress bij de interventiegroep gedaald en bij de controlegroep gestegen. Uit de nameting bleek voorts dat de interventiegroep minder extreme waarden scoorde qua coping. De controlegroep scoorde op gebied van coping bij de nameting meer extremere waarden dan bij de voormeting. Het verdient aanbeveling om de effecten van mindfulnesstraining onder studenten verder te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk