De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

From pain to power

de rol van lichaamsbewustzijn en mindfulness bij behandelaars : de effecten van een programma met lichaambewustzijns-oefeningen, geïntegreerd in een reguliere training.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

From pain to power

de rol van lichaamsbewustzijn en mindfulness bij behandelaars : de effecten van een programma met lichaambewustzijns-oefeningen, geïntegreerd in een reguliere training.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze bachelor thesis, From Pain to Power, wordt de rol van lichaamsbewustzijn en mindfulness bij behandelaars onderzocht. Hiervoor zijn de effecten van de tijdens de triggerpoint-lessen geïntegreerde oefeningen gemeten. Aanleiding hiervoor is het vermeende tekort aan lichaamsbewustzijn bij (aankomende) behandelaars en het belang van dit lichaamsbewustzijn voor de behandelaars. Het doel van dit onderzoek is om te meten of de interventies in de module van OTC het lichaamsbewustzijn vergroten.

Het onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief van opzet. De resultaten van twee vragenlijsten wijzen niet op een toename in het lichaamsbewustzijn en de mindfulness bij de behandelaars. En er zijn geen significante verschillen gemeten tussen de voor- en nameting die verricht is bij de interventie- als de controlegroep.

Hoewel er geen significant verschil is, scoren de behandelaars en de mensen uit de controlegroep wel hoger op lichaamsbewustzijn en op aandachtig aanwezig zijn dan de normgroepen.

Uit de aanvullende vragenlijst blijkt wel dat de deelnemers zelf vinden dat hun inzicht en bewustzijn is toegenomen. De deelnemers ervaren na de training: minder pijnklachten, meer aandacht voor hun handelen, meer ergonomisch bewustzijn, verbetering in hun kwaliteit van aanraken en zijn zich meer bewust van hun ademhaling. Daarom kan gesteld worden dat van bijna alle deelnemers het inzicht in hoe ze hun lichaam ergonomisch en bewust gebruiken is toegenomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
PartnersHogeschool Windesheim
Jaar2014
TypeBachelorscriptie
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk